הודעות משפטיות

הצגת האתר
על פי סעיף 6 לחוק מס’ 2004-575 מיום 21 ביוני 2004 בדבר אמון בכלכלה הדיגיטלית, המשתמשים באתר sgenetics.co.il מקבלים מידע על זהותם של בעלי העניין השונים בהקשר של יישומו וניטורו:

בעלים: חיפוש הראשון – 17 rue saint jean 44170 Nozay
מנהל הפרסום הוא אדם טבעי או אדם משפטי.
צלם: Pixabay/Unsplash/Depositfoto/Adobe Stock/Flickr

מארח: OVH SAS